Uzmanību! Informējam, ka saistībā ar rīcību "COVID -19" kontekstā, LiepU IZI un PSDF 12. Starptautiskā zinātniskās konferences "Pedagogija: teorija un prakse. Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā" norise 2020. gada 2.aprīlī tiek plānota neklātienē, strādājot attālināti un iesūtot uzstāšanās prezentācijas un rakstu publicēšanai līdz š.g. 30. martam.

Neklātienes konferences dalības maksa: 60 EUR.
Dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību konferencē un raksta publikāciju ar DOI indeksu starptautiskajā metadatu katalogā Crossref.

Džons Devjū (John Dewey) ir teicis, ka „ja mēs šodienas skolēnus mācām kā vakardienas, mēs viņus nozogam rītdienai”. Konferences mērķis ir nodrošināt platformu, kurā pētnieki un praktiķi var apmainīties ar zināšanām un idejām šādās tematiskajās grupās, ko piedzīvojam šodien, bet kas ietekmē rītdienu:

Konferencē var piedalīties ar referātu klātienē, neklātienē ar referātu video formātā vai klausītāja statusā.

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2020. gada 17. februārim.

Konferences darba valodas būs latviešu un angļu (sekciju sēdēs – latviešu, angļu, krievu)