Konferences rīcības komiteja
 • Vadītāja: Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Dr.paed. (E-pasts: lasma.ulmane.ozolina@liepu.lv)
 • Inta Klāsone, Dr.paed.
 • Lāsma Latsone, PHD
 • Arturs Medveckis, Dr.paed.
 • Ilma Neimane, Dr.paed.
 • Ingūna Griškēvica, Dr.psych.
 • Ivita Pelnēna, Mg.sc.educ.
 • Vineta Pole, Mg.edu.sc.
 • Inga Zeide, Humanitāro zinātņu maģistra grāds Baltijas jūras reģiona studijās
Konferences zinātniskā redkolēģija
 • Vadītāja: Dina Bethere, prof. Dr.paed. (Liepājas Universitāte, Latvija) (E-pasts: dina.bethere@liepu.lv)
 • Atbildīgā redaktore: Alīda Samuseviča, prof. Dr.paed.
 • Rudīte Andersone, prof. Dr.paed. (Latvijas Universitāte, Latvija)
 • Juris Grants, prof. Dr.paed. (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvija)
 • Kay Dennis, prof. Ed.D. (Park Universitāte, ASV)
 • Tatjana Koķe, prof. Habil.dr.paed. (Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija)
 • Velta Ļubkina, prof. Dr.paed. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija)
 • Maia Muldma, prof. PhD (Tallinas Universitāte, Igaunija)
 • Carmen Alina Popa, Dr. (Oradeas Universitāte, Rumānija)
 • Ilga Salīte, prof. Dr.paed. (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Aleksandrs Širins, prof. Dr.paed. (Novgorodas Universitāte, Krievija)
 • Maria Teresa Pereira dos Santos, prof. PhD (Bejas Politehniskais instutūts, Portugāle)
 • Jana Kratochvilova, doc. Mgr. (Masaryk Universitāte, Cehija)
 • Agnieszaka Žyta, prof. habil. dr. paed. (Warmia and Mazury Universitāte, Polija)