Konferences rīcības komiteja
 • Vadītāja: Lāsma Ulmane-Ozoliņa, Dr.paed. (E-pasts: lasma.ulmane.ozolina@liepu.lv)
 • Inta Klāsone, Dr.paed.
 • Lāsma Latsone, Ph.D.
 • Arturs Medveckis, Dr.paed.
 • Ilma Neimane, Dr.paed.
 • Ingūna Griškēvica, Dr.psych.
 • Ivita Pelnēna, Mg.sc.educ.
 • Vineta Pole, Mg.sc.educ.
 • Inga Zeide, Ph.D.
Konferences zinātniskā redkolēģija
 • Vadītāja: Dina Bethere, prof., Dr.paed. (Liepājas Universitāte, Latvija) (E-pasts: dina.bethere@liepu.lv)
 • Rudīte Andersone, prof., Dr.paed. (Latvijas Universitāte, Latvija)
 • Juris Grants, prof., Dr.paed. (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvija)
 • Kay Dennis, prof., Ed.D. (Park Universitāte, ASV)
 • Tatjana Koķe, prof., Habil.dr.paed. (Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija)
 • Velta Ļubkina, prof., Dr.paed. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija)
 • Maia Muldma, prof., Ph.D. (Tallinas Universitāte, Igaunija)
 • Carmen Alina Popa, prof., Dr. (Oradeas Universitāte, Rumānija)
 • Ilga Salīte, prof., Dr.paed. (Daugavpils Universitāte, Latvija)
 • Maria Teresa Pereira dos Santos, prof., Ph.D. (Bejas Politehniskais instutūts, Portugāle)
 • Jana Kratochvilova, doc., Mgr. (Masaryk Universitāte, Cehija)
 • Agnieszaka Žyta, prof. (Warmia and Mazury Universitāte, Polija)