Konferences rīcības komiteja
 • Vadītāja: Maija Ročāne, Dr.paed. (E-pasts: Maija.Rocane@rtu.lv)
 • Inta Klāsone, Dr.paed.
 • Lāsma Latsone, Ph.D.
 • Vineta Pole, Mg.sc.educ.
 • Jana Grava, Ph.D.
 • Pāvels Jurs, Dr.paed.
 • Koordinatore: Ginta Šneidera, (E-pasts: Ginta.Sneidera@rtu.lv)
Konferences zinātniskā redkolēģija
 • Vadītāja: Dina Bethere, prof., Dr.paed. (RTU Liepājas akadēmija, Latvija) (E-pasts: Dina.Bethere@rtu.lv)
 • Alīda Samuseviča, Dr.paed. (RTU Liepājas akadēmija, Latvija)
 • Maija Ročāne, Dr.paed. (RTU Liepājas akadēmija, Latvija)
 • Tatjana Koķe, Habil.dr.paed (Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija)
 • Velta Ļubkina, Dr.paed (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija)
 • Julians Sterns, Ph.D. (Bishop Grosseteste University, UK)
 • Michael Lontz, Ph.D.
 • Svetlana Ušča, Dr.paed. (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvija)
 • Žaneta Ozoliņa, Dr.paed. (Latvijas Universitāte, Latvija)
 • Fatih Mutlu Özbilen, Dr. (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turcija)
 • Dita Nīmante, Dr.paed. (Latvijas Universitāte, Latvija)
 • Airisa Šteinberga, Dr.psych. (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija)
 • Salih Zeki Genç,, Dr. (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turcija)
 • Vilma Žydžiūnaitė, PhD (Vytautas Magnus University, Lietuva)
 • Raluca Sassu, PhD (Lucian Blaga University of Sibiu, Rumānija)
 • Pāvels Jurs, Dr.paed. (RTU Liepājas akadēmija, Latvija)