Konferences norises vieta

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija

Konferences darba valodas

Latviešu un angļu (sekciju sēdēs – latviešu, angļu, krievu)

Pieteikšanās konferencei

Konferencei lūdzu reģistrēties līdz 2019. gada 18. aprīlim.
Apstiprinājumu dalībai konferencē referenti saņems līdz 2019. gada 4. aprīlim.

Konferences tematika

 • Pārmaiņas izglītībā
 • Izglītības kvalitāte
 • Dažādība izglītībā

Referāta ilgums

Plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes.
Referentiem konferencē iespējams piedalīties arī neklātienē ar referātu video formātā, iepriekš to saskaņojot ar konferences rīcības komiteju. Neklātienes referāta videofailu un prezentāciju lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 12. aprīlim.
Saistībā ar konferenci tiek izdots zinātnisko rakstu krājums “Pedagoģija: teorija un prakse”.
Krājuma tematikai atbilstošu zinātnisko rakstu autors var iesniegt, arī nepiedaloties konferencē ne klātienē, ne neklātienē, bet norādītajā termiņā iesūtot savu pieteikumu.
Raksti tiek publicēti latviešu un angļu valodā. Visi krājumā iesniegtie raksti pirms to publicēšanas tiek anonīmi recenzēti starptautiskajā redakcijas kolēģijā.
Rakstus lūdzam iesūtīt elektroniski līdz 2019. gada 10. maijam.

Dalības maksa

Dalības maksa jāpārskaita ne vēlāk kā līdz 2019. gada 15. aprīlim.

 • Konferences dalības maksa: 100 EUR
 • Konferences dalības maksa klātienes referentiem bez publikācijas: 40 EUR
 • Konferences dalības maksa neklātienes referentiem un publikāciju autoriem, kas konferencē nepiedalās: 80 EUR
 • Konferences dalības maksa klausītājiem: 5 EUR

Dalības maksā ietilps:

 • referentiem – apliecinājums par dalību konferencē, zinātniskā publikācija, konferences materiāli un kafijas pauzes;
 • referentiem bez publikācijas – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli un kafijas pauzes;
 • klausītājiem – apliecinājums par dalību konferencē un kafijas pauzes;
 • neklātienes referentiem – elektronisks apliecinājums par dalību konferencē, referāta video demonstrācija konferencē un zinātniskā publikācija;

Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās.

Manuskripta iesniegšana

Raksta tekstu latviešu vai angļu valodā, noformēts atbilstoši izvirzītajām prasībām, jāiesniedz elektroniskā veidā (pa e-pastu: izi.konference@liepu.lv). Raksta teksts jāiesniedz ne vēlāk kā 3 nedēļas pēc konferences norises (līdz 10.05.2019.)

Publikācijas

Publikācijas noformēšanas prasības

Katrs konferencei iesniegtais manuskripts tiks anonīmi recenzēts. Pēc recenzēšanas un redakcijas padomes atzinuma manuskripti tiks publicēti konferences rakstu krājumā “Pedagoģija: teorija un prakse” (ISSN 1407-9143).

Konferences rakstu krājums tiek gatavots iesniegšanai ProQuest datubāzē.