Konferences norises vieta

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija

Konferences darba valodas

Latviešu un angļu (sekciju sēdēs – latviešu, angļu)

Pieteikšanās konferencei

Konferencei lūdzu reģistrēties līdz 2023. gada 8. martam sadaļā "Pieteikšanās".
Apstiprinājumu dalībai konferencē referenti saņems līdz 2023. gada 13. martam.

Konferences tematika

  • Iekļaujoša izglītības standartos un dažādībā
  • Augstākā izglītība – transformācija attīstībai
  • Izglītības vērtības sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā
  • Pedagoģiskās attīstības stratēģijas un izaicinājumi pirmsskolā un pamatizglītībā
  • Mūžizglītība kā dzīves kvalitātes dimensija zināšanu sabiedrībā

Konferences norise

Plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes.
Nepieciešamības gadījumā, konference notiks, izmantojot MS Teams platformu. Informāciju par pieslēgšanās iespējām, tiks izsūtīta dalībniekiem dienu pirms konferences.

Dalības maksa

Dalības maksa jāpārskaita ne vēlāk kā līdz 2023. gada 22. martam (Rekvizīti).

  • Konferences dalības maksa publikācijas autoram/ doktorantam: 40 EUR/ 20 EUR
  • Konferences dalības maksa publikācijas līdzautoram/ doktorantam: 20 EUR/ 10EUR
Dalības maksa doktorantiem tiek piemērota, uzrādot derīgu apliecinošu dokumentu.
Klausītāji un referenti bez publikācijas konferencē var piedalīties bez maksas.

Visi reģistrētie referenti un klausītāji saņem apliecinājumu par dalību konferencē un konferences materiālus.

Ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās tiek segta no fizisko (juridisko) personu līdzekļiem.

Manuskripta iesniegšana

Raksta tekstu latviešu vai angļu valodā, noformēts atbilstoši izvirzītajām prasībām, jāiesniedz elektroniskā veidā (pa e-pastu: izi.konference@liepu.lv). Raksta teksts jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 15.07.2023.

Publikācijas

Publikācijas noformēšanas prasības

Katrs konferencei iesniegtais manuskripts tiks anonīmi recenzēts. Pēc recenzēšanas un redakcijas padomes atzinuma manuskripti tiks publicēti konferences rakstu krājumā “Pedagoģija: teorija un prakse” (ISSN 1407-9143).

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref.