Konferences norises vieta

Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, Latvija

Konferences darba valodas

Latviešu un angļu (sekciju sēdēs – latviešu, angļu, krievu)

Pieteikšanās konferencei

Konferencei lūdzu reģistrēties līdz 2021. gada 4. aprīlim.
Apstiprinājumu dalībai konferencē referenti saņems līdz 2021. gada 9. aprīlim.

Konferences tematika

  • Pārmaiņas izglītībā
  • Izglītības kvalitāte
  • Dažādība izglītībā

Konferences norise

Plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes.
Konference notiks, izmantojot MS Teams platformu. Informāciju par pieslēgšanās iespējām, tiks izsūtīta dalībniekiem dienu pirms konferences.

Dalības maksa

Dalības maksa jāpārskaita ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. aprīlim (Rekvizīti).

  • Konferences dalības maksa referentiem ar publikāciju: 30 EUR (doktorantiem – 15 EUR)
  • Konferences referentiem dalība bez publikācijas: bezmaksas
  • Klausītājiem dalība konferencē: bez maksas

Manuskripta iesniegšana

Raksta tekstu latviešu vai angļu valodā, noformēts atbilstoši izvirzītajām prasībām, jāiesniedz elektroniskā veidā (pa e-pastu: izi.konference@liepu.lv). Raksta teksts jāiesniedz pēc konferences norises (līdz 15.07.2021.)

Publikācijas

Publikācijas noformēšanas prasības

Katrs konferencei iesniegtais manuskripts tiks anonīmi recenzēts. Pēc recenzēšanas un redakcijas padomes atzinuma manuskripti tiks publicēti konferences rakstu krājumā “Pedagoģija: teorija un prakse” (ISSN 1407-9143).

Konferences rakstu krājums tiek gatavots iesniegšanai EBSCO datubāzē.