Pedagoģija: teorija un prakse

Zinātnisko rakstu krājums „Pedagoģija: teorija un prakse” Liepājā tiek izdots kopš 2002. gada. Tas sniedz iespēju pētniekiem un docētājiem, kā arī studentiem rosināt diskusijas un viedokļu apmaiņu konferencēs un publicēt pētījumu rezultātus aktuālās izglītības zinātņu nozares problēmās un to risinājumu meklējumos.

Pirmā krājuma izveidē ir iesaistīti raksti no 2001. gada 30. maija konferences, kas tika organizēta sadarbībā ar Elblongas augstskolas (Polija) kolēģiem, aktualizējot pedagoģiskās inovācijas skolotāju izglītībā.

Rakstu krājuma 12 izdevumos ir apkopoti referāti, kas nolasīti Liepājas Universitātes konferencēs saistībā ar pedagoģiju un izglītību. Elektroniski raksti kopš 2011. gada ir pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālajā bibliotēkā. Kopš 2020. gada publicētajiem rakstiem ir piešķirts DOI indekss, un tie ir reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref.

Visi raksti tiek savstarpēji anonīmi recenzēti. Pēdējais aktuālais krājuma laidiens Nr. 12 (2023) ir indeksēts EBSCO datubāzes sadaļā Education Source Ultimate.

LNB Digitālajā bibliotēkā ir pieejami šādu laidienu pilnteksti (https://dom.lndb.lv/data/obj/765919.html):

Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VI, Izglītība un pilsoniskā sabiedrība - 2011 (Grāmata)
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VII - 2014 (Grāmata)
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. VIII, Pedagoģija - attīstības sadarbībai - 2016 (Grāmata)
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. IX [9] : Izglītības kvalitātes dimensijas. Pētniecība: mācīšanās un mācīšana - 2020 (Grāmata)
Pedagoģija: teorija un prakse : zinātnisko rakstu krājums. IX [9] : Izglītības kvalitātes dimensijas. Pētniecība: mācīšanās un mācīšana - 2020 (Grāmata)
Pedagoģija: teorija un prakse. XI [11] : Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. Izglītība pārmaiņu izaicinājumu kontekstā: problēmas un risinājumi : zinātnisko rakstu krājums - 2022 (Grāmata)
Pedagoģija: teorija un prakse. XII [12] : Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā. Pedagoģiskās koncepcijas izglītības vides transformācijā : zinātnisko rakstu krājums - 2023 (Grāmata)